Psychická pohoda
dôležitá súčasť komplexnej starostlivosti o zdravie

MUDr. Marta Pavlíková

Pomôžeme Vám pri :

  • problémoch so závislosťou
  • depresiách
  • úzkostných poruchách
  • nespavosti
  • poruchách správania v starobe
  • duševných poruchách

Navštíviť nás môžete na základe práva pacienta na slobodný výber lekára, bez doporučenia či zdravotnej dokumentácie z predchádzajúcej liečby.