Psychická pohoda

dôležitá súčasť komplexnej starostlivosti o zdravie

Každý človek reaguje na vonkajšie podnety svojím vlastným spôsobom. Mnohí z nás prežili rôzne traumatizujúce zážitky, ktoré vedú u človečka k pocitu smútku, ohrozenia, rozčúlenia, či ochromenia. Smútok často ustúpik bolesť sa zmierni a život sa postupne vráti do svojich koľají, v niektorých prípadoch však stres zanechá v človeku určitú psychickú nepohodu, s ktorou si veľa razy nedokáže sám poradiť a veľa razy ani nevie kam sa s takým problémom obrátiť. Bohužiaľ ešte stále žijeme v presvedčení, že psychické poruchy sú iba veľmi vážne duševné ochorenia, ktoré robia človeka zbaveným zmyslov a je nutné ho izolovať od okolia. To je veľký omyl! Veľa psychických ťažkostí, ktorými podľa štatiskík trpí asi každý 8. až 10. z nás sa prejavuje telesnými ťažkosťami ako je búšenie srdca, pocit dusenia sa, bolesť na hrudníku, závraty, mdloby, pocity na zvracanie, mravenčenie v končatinách....

Pacienti navštevujú rôznych odborníkov a ak sa nenájde dostatočné vysvetlenie príčiny, mali by navštíviť psychiatra, pretože práve tieto ťažkosti bývajú častým dôsledkom stresu a dajú sa veľmi jednoducho liečiť. Psychické ťažkosti netreba podceňovať, ak máme podozrenie, že niekto z nás, alebo nášho okolia má psychické ťažkosti, treba sa aspoň cestou obvodného lekára, alebo aj priamo na psychiatrickej ambulancii bez potreby doporučenia nezáväzne informovať, pretože inak má psychické ochorenie tendenciu k chronickému priebehu, čo je vždy horšie zvládnutľné. V našej ambulancii tvoria tzv. ľahšie duševné poruchy asi 90 % všetkých psychických porúch a tak obavy našich budúcich pacientov z prípadného biľagu, alebo označenia ako psychicky chorého nie sú opodstatnené. Radi Vám odpovieme na prípadné otázky.