Ordinačné hodiny

 
7.00-7.45
7.45-12.30
12.30-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
Po
Odbery, predpisy liekov, Psychoterapia podľa objednania
Ordinácia podľa objednania a prvovyšetrenia
Obed
Ordinácia podľa objednania na čas- bfb, psychoterapia a predpisy liekov
Admin. a konziliár. činnosť
Ut
Odbery, predpisy liekov, Psychoterapia podľa objednania
Ordinácia podľa objednania a prvovyšetrenia
Obed
Ordinácia podľa objednania na čas- bfb, psychoterapia a predpisy liekov
Admin. a konziliár. činnosť
S
Odbery, predpisy liekov, Psychoterapia podľa objednania
Ordinácia podľa objednania a prvovyšetrenia
Obed
Ordinácia podľa objednania na čas- bfb, psychoterapia a predpisy liekov
Admin. a konziliár. činnosť
Š
Odbery, predpisy liekov, Psychoterapia podľa objednania
Ordinácia pre klientov DSS
Obed
Ordinácia podľa objednania na čas- bfb, psychoterapia a predpisy liekov
Admin. a konziliár. činnosť
Pi
Odbery, predpisy liekov, Psychoterapia podľa objednania
Ordinácia podľa objednania a prvovyšetrenia
Obed
Ordinácia podľa objednania na čas- bfb, psychoterapia a predpisy liekov
Admin. a konziliár. činnosť