O nás

MUDr. Marta Pavlíková, odborný zástupca a lekár

 • Vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte, všeobecné lekárstvo UK Bratislava
 • Krátkodobé kurzy zamerané psychoterapeuticky / Autogénny tréning, Jacobsonova postupná svalová relaxácia /
 • Od r. 1997 ako lekár v odbore psychiatria v NsP Šaľa, Galanta, Veľké Zálužie ako zástupca primára, neskôr ako lekár vo FN Trnava a súčasne neštátna psychiatrická ambulancia
 • Certifikát v poradenstve pre oblasť závislostí
 • Špecializačná skúška zo psychiatrie I. stupňa v r. 2000
 • Špecializačná skúška zo psychiatrie v r. 2010
 • Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívne-behaviorálnej terapii ukončené v r. 2006
 • Súdno-znalecká činnosť v odbore zdravotníctvo a farmácia odvetvie psychiatria, gerontopsychiatria a medicína drogových závislostí od r. 2007
 • Výcvikový kurz pomocou metódy biofeedbacku a neurofeedbacku v r. 2010-2011
 • Člen Slovenskej lekárskej komory
 • Člen psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti
 • Člen Asociácie súdnych psychiatrov Slovenska
 • Člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

Zuzana Sopková, zdravotnícky pracovník v povolaní sestra

 • Zamestnanec na psychiatrickej ambulancii od r. 2003
 • Sestra špecialistka — ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii- r. 2016
 • Výcvikový kurz pomocou metódy biofeedbacku a neurofeedbacku v r. 2010-2011