Služby

Zdravotné výkony poskytované v psychiatrickej ambulancii sú poskytované pacientom na základe verejného zdravotného poistenia. Máme zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami- VŠZP a. s., Dôvera Z.P. a. s., Union Z. P. a. s. Pacient nedopláca a ani nikdy nedoplácal za žiadne zdravotné výkony a služby v súvislosti s liečbou duševnej poruchy. Cenník ostatných zdravotných výkonov a služieb za ktoré smie poskytovateľ požadovať úhradu je verejne prístupný podľa zákona.