Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia

platný od 1.4.2019

Vyšetrenie v súvislosti so zadržaním vodičského preukazu na vyžiadanie orgánov PZ SR
70€
Močové testy na návykové látky v súvislosti s právnym konaním resp žiadosť pacienta
12€
Vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov, DSS a ZOS, odkázanosti na sociálne služby
20€
Všeobecné psychiatrické vyšetrenie na neliečebné účely
30€
Správa o zdravotnom stave pre komerčnú poisťovňu
15€
Vydávanie lekárskych potvrdení pred nástupom do zamestnania u vybraných profesií
15€
Iné vyšetrenia na administratívne účely na vlastnú žiadosť pacienta
10€
Všeobecné vstupné psychiatrické vyšetrenie u pacienta bez zmluvného vzťahu s poisťovňou mimo neodkladnej starostlivosti
30€
Všeobecné kontrolné psychiatrické vyšetrenie u pacienta bez zmluvného vzťahu s poisťovňou mimo neodkladnej starostlivosti
15€
Odborná konzultácia príbuzných ohľadom člena rodiny vykazujúceho poruchy správania, ktorý bol doteraz bez evidencie psychiatrom  (edukácia, odborný názor, vedenie, poučenie)
20€