V ambulancii používame metódu biofeedbacku a neurofeedbacku

Biofeedback

obrázekTermín biofeedback vyjadruje fakt, že vedomým a úmyselným pôsobením je možné ovplyvniť čisto biologické pochody živého organizmu. Posledné vedecké práce odhalili tesné spojenie medzi psychologickými faktormi ( protrahovaná záťaž, napätie ) a množstvom fyziológie „ koncových“ orgánových systémov. Pri pohľade na človeka zvonka je ťažko určiť nakoľko je, alebo nie je stresovaný . Pri biofeedbacku sa monitoruje určitá telesná funkcia s použitím elektród, ktoré sa aplikujú na telo. Získané signály sa v reálnom čase zosilňujú a vracajú jedincovi vo forme akustických alebo vizuálnych signálov. Jedinec si je schopný uvedomiť svoj vnútorný stav a osvojí si stratégiu kontroly nad tým ako spontánne získať želaný stav a udržať si ho aj bez kontroly monitorom v reálnom prostredí. Biofeedback je často využívaný na liečbu fóbií a úzkostných atakov a bol využívaný aj ako čiastkové ovplyvnenie hypertenzie aj pri syndróme dráždivého čreva a iných psychoreaktívnych stavoch ako aj depresii.

Merané parametre:

  • kožná vodivosť
  • frekvencia srdca resp. variabilita frekvencie srdca
  • povrchová teplota
  • respirácia
  • napätie svalov

Neurofeedback

obrázekNeurofeedback je forma biofeedbacku, ktorá využíva výstupy z mozgových funkcií, ktoré sú spojené s elektrickou aktivitou mozgu. Je nástrojom, prostredníctvom ktorého sa jedinec naučí prispôsobovať si amplitúdu, frekvenciu a koherenciu elektrofyziologických aspektov vlastného mozgu.